Uvjeti plaćanja

  • GOTOVINSKO PLAĆANJE

  • PLAĆANJE PUTEM KREDITNIH KARTICA: MASTER CARD, VISA, AMERICAN EXPRESS, DINERS

  • PLAĆANJE PUTEM DEBITNIH KARTICA: MAESTRO, MB CARD, VISA ELECTRON

  • PLAĆANJE PUTEM DINERS OBROČNE OTPLATE OD 2 DO 12 RATA BEZ KAMATA

  • PLAĆANJE PUTEM AMERICA EXPRESS OBROČNE OTPLATE OD 2 DO 6 RATA BEZ KAMATA

  • PLAĆANJE PUTEM OTP VISA CLASSIC KARTICE NA RATE BEZ JEDNOKRATNE NAKNADE I KAMATE DO 12 RATA

    POTROŠAČKI KREDITI PUTEM KARTICA

  • PLAĆANJE PUTEM DINERS POTROŠAČKOG KREDITA OD 13-60 RATA BEZ JAMACA

    PLAĆANJE VIRMANOM

  • PO PREDRAČUNU ILI ODGODA PLAĆANJA PO DOGOVORU

alt

alt

alt

alt

alt

alt