Kanalizacija i odvodnja

alt

Cijevi za kućnu kanalizaciju

Sustav kućne kanalizacije sa cijevima i širokom paletom spojnih dijelova  ima svoju široku primjenu u svakodnevnom životu,  te se koristi kao odvodni cjevovod u stambenim zgradama i industrijskim objektima,  služi  za  odvod  tekućina  po  zakonskim  propisima,  te  za  odvod  kišnice  unutar  i  izvan svih vrsta objekata.Â

alt

Cijevi za uličnu kanalizaciju

Rješavanje pitanja odvodnje - kanalizacije, odnosno izgradnja sustavne kanalizacijske mreže predstavlja jedan od primarnih problema svakog urbaniziranog središta, stoga primjenu programa ulične kanalizacije nalazimo kod odvodnih cjevovoda za otpadne i oborinske vode u domaćinstvu, cestogradnji, mostogradnji i sl.alt

PVC cijevi za kabelsku zaštitu

PVC  cijevi  i pribor  za  zaštitu  telefonskih i energetskih  kabela  su namijenjeni  izgradnji  kanalizacije  za  zaštitu telekomunikacijskih  kabela odnosno zaštitu energetskih  kabela.


alt

Sustavi za odvodnju oborinskih i prelivnih voda

Kiša  i ostale meteorološke nepogode mogu prouzročiti velike količine vode koje se zadržavaju na prostorima  gdje  ljudi  žive,  odnosno  oko  kuća,  stambenih  zgrada  i  na  ulicama. Upravo  u  takvim situacijama koriste  se  šahte,  sifoni, modularni kanali, poklopci,  rešetke  i ostali artikli okupljeni pod ovim imenom čiji je zadatak rješavanje problema sakupljanja i pravilnog usmjeravanja velikih količina vode.