Regulatori tlaka

Regulator tlaka služi za reduciranje tlaka i reguliranje izlaznog tlaka. Održava izlazni tlak konstantnim čak i ako je ulazni tlak 16 bara, a naprimjer, izlazni 3 bara.

Stabilan izlazni tlak koji nije previsok produžuje životni vijek spojeva i uređaja kod vodovodnih instalacija.

Regulator se postavlja na cijev hladne vode. Korisno je postaviti ga iza mjerača vode, tako da je podjednak tlak prisutan i u instalacijama tople i hladne vode.

Regulator je tvornički podešen na izlazni tlak 4 bar.

Regulator je konstruiran tako da vrijednost izlaznog tlaka ostaje ista bez obzira na velićinu ulaznog tlaka pa čak i u slućaju hidrauličkih udara, čime se štite svi elementi kućnih instalacija.

alt

alt