Kanalizacija i odvodnja

alt

Cijevi za kućnu kanalizaciju

Sustav kućne kanalizacije sa cijevima i širokom paletom spojnih dijelova  ima svoju široku primjenu u svakodnevnom životu,  te se koristi kao odvodni cjevovod u stambenim zgradama i industrijskim objektima,  služi  za  odvod  tekućina  po  zakonskim  propisima,  te  za  odvod  kišnice  unutar  i  izvan svih vrsta objekata. 

alt

Cijevi za uličnu kanalizaciju

Rješavanje pitanja odvodnje - kanalizacije, odnosno izgradnja sustavne kanalizacijske mreže predstavlja jedan od primarnih problema svakog urbaniziranog središta, stoga primjenu programa ulične kanalizacije nalazimo kod odvodnih cjevovoda za otpadne i oborinske vode u domaćinstvu, cestogradnji, mostogradnji i sl.

alt

Drenažne PVC cijevi

Primjenu drenažnih cijevi možemo  isčitati već u  samom  imenu, odnosno koristimo  ih za  isušivanje građevinskih  i drugih  terena  koji  sadrže  velike  količine  vode.

alt

PVC cijevi za kabelsku zaštitu

PVC  cijevi  i pribor  za  zaštitu  telefonskih i energetskih  kabela  su namijenjeni  izgradnji  kanalizacije  za  zaštitu telekomunikacijskih  kabela odnosno zaštitu energetskih  kabela.

alt

PHONOLINE niskošumne cijevi

Phonoline je najrašireniji europski niskošumni kanalizacijski sustav, te predstavlja najbolje rješenje za optimalnu zvučnu  izoliranost  stambenih, hotelskih  i drugih objekata.  Izvanredne  je kakvoće  i pouzdanosti, a dostupan  je u  sedam  različitih dimenzija  sa  širokom paletom  spojnih dijelova.

alt

Sustavi za odvodnju oborinskih i prelivnih voda

Kiša  i ostale meteorološke nepogode mogu prouzročiti velike količine vode koje se zadržavaju na prostorima  gdje  ljudi  žive,  odnosno  oko  kuća,  stambenih  zgrada  i  na  ulicama. Upravo  u  takvim situacijama koriste  se  šahte,  sifoni, modularni kanali, poklopci,  rešetke  i ostali artikli okupljeni pod ovim imenom čiji je zadatak rješavanje problema sakupljanja i pravilnog usmjeravanja velikih količina vode.